Home » Regnskap » E » Endelig behov

Endelig behov

Behov hos konsumentene, det vil si de endelige forbrukerne.

Nærmere forklart. Behov er noe som er nødvendig for organismer å leve et sunt liv. Behov skiller seg fra ønsker fordi en mangel på de vil føre til et klart negativ utfall slik som dysfunksjon eller død. Behov kan være objektiv og fysisk slik som mat eller de kan være subjektive og psykologiske som for eksempel behovet for selvaktelse. På et sosialt nivå er behov noen ganger kontroversielle. Å forstå behov og ønsker er et problem innen politikk, samfunnsvitenskap og filosofi.

I økonomisk tankegang vil all produskjon av varer og tjenester baseres på behovet fra forbrukerne som det aller siste leddet i forbrukskjeden. Produskjon og salg av varer og tjenester til bedriftsmarkedet, vil også reguleres av hvordan den endelige forbruker sitt behov skifter. En bedriftsleder som ikke ønsker å føre sitt eget regnskap, kan ta kontakt med en leveandør av regnskap for å få hjelp. Selv om det er en bedrift som spør en annen bedrift om hjelp til å utføre tjenesten, er det likevel en endelig forbruker (leder i bedriften) som tar avgjørelsen om å kjøpe tjenesten.

Dermed omtales endelig behov også som sluttbruker eller forbruker/ konsument.