Home » Regnskap » E » En gros

En gros

I større partier.

Nærmere forklart. En gross

Det vil være vanskelig å selge en og en planke til en detaljist, mest på grunn av kostnadene for å frakte denne fra sagbruket til utsalgsstedet. Derfor selges bygningsmaterial i all hovedsak som en gross, altså i større mengder.

Dermed sparer en på frakten som for det meste går på trailer langs vei. Der det er mulig vil mange trelasthandlere ha utsalgsstedet i nærheten av havn eller jernbane, for slik å kunne utnytte billigere fraktalternativer enn trailer.