Home » Regnskap » E » Embargo

Embargo

Beslaglegging av fremmede handelsskip med ladning.

Nærmere forklart. Embargo (fra spansk: embargar, som igjen kommer fra vulgærlatin: imbarricare (barra: «skranke», jf. engelsk: «bar») er betegnelsen på en reaksjonsmåte i internasjonal politikk og handel, jf. boikott. Ved embargo er det forbudt å handle med et land. Hensikten er å endre landets politikk. Embargo brukes vanligvis som et straffetiltak ved brudd på internasjonale traktater.

En av de mest kjente tilfelle av embargo var under Napoleonskrigene hvor Franskrike under Napoleon forsøkte å lamme Strobritannia økonomisk ved en embargo. Denne handelsblokaden fungerte ikke i praksis og var tildels like skadelig for de nasjonene som oppholdt den.

Embargoer kan bety begrense eller forby eksport eller import, opprette bestemte kvanta, påføre bestemte tollsatser, skatter, forby frakt eller transport med bestemte befordringsmidler, fryse eller konfiskere last, aktiva, bankinnskudd, begrense transport av særskilt teknologi eller produkter, særlig høyteknologiske, eksempelvis til CoCom under den kalde krigen.

Referanse: Wikipedia