Home » Regnskap » E » Emballasje

Emballasje

Det materialet som varen er innpakket i, og som tjener til beskyttelse av varen. Den kan være individuell eller felles (emballasje uten om den individuelle). Emballasjen brukes i stor utstrekning også som reklame.

Nærmere forklart.

Emballasjen er til for å beskytte varene fra de sendes ut fra produsent til utsalgsstedet. Emballasjen lages både i papp, kartong og plast/ isopor og kan oppleves som et stort miljøproblem dersom det ikke avhendes på riktig måte fra sluttbruker.

I en miljøbevisst verden vil en alltid søke å minske bruken av emballasje, men noen ganger vil også bruken av emballasje kunne redusere svinnet som oppleves i selve produktet. For å foklare dette nærmere har jeg hentet inn en artikkel fra Bama.

Hvorfor er redusert matsvinn bra for miljøet? “Svinn” eller kasting av frukt og grønt som er spisbar er sløsing med ressurser, og dårlig for miljøet. Ved å kaste et produkt får man miljøbelastning tre ganger:

Ved produksjon, pakking og transport av varen. Ved kast av varen, ofte med emballasje, som må transporteres og behandles som avfall. Når «erstatningsvare» må produseres, pakkes og transporteres til forbruker. Tre eksempler:

Pakking av steinfrier druer i egnet emballasje direkte etter innhøsting har ført til at svinnet fra høsting til forbruker er redusert til 1 – 2 prosent. Tidligere lå svinnet på druer solgt i løs vekt på 10 – 15 prosent. Druer må uansett emballeres i kjøpsøyeblikket. Miljøgevinsten i dette eksempelet er med andre ord stor.

Spisemodne produkter som avokado og mango blir lett utsatt for støt under transport, i butikk, og ikke minst i bæreposen på vei hjem. Emballasjen som benyttes på disse produktene minimerer dette problemet og produktene har den rette kvaliteten når de skal spises.

For produkter som inneholder mye vann, som brokkoli, viser tester fra Nofima at filmet vare holder seg i mer enn en uke mer enn vare uten plastfilm.

Vekttap er forårsaket av at vann fordamper fra råvaren og gjør at den holder seg dårligere og ikke har ønsket kvalitet.

Blir det dyrere for meg som kunde? Både produksjon, emballasje og pakking koster penger. Dette må imidlertid settes opp mot alternativet; nemlig frukt og grønt uten emballasje av dårligere kvalitet som gir mer matsvinn og har en større kostnad for miljøet.

Er det mer hygienisk med emballasje? Frukt og grønnsaker som selges i løsvekt, blir utsatt for berøring av mange forskjellige mennesker. De færreste liker dette. Emballering reduserer risikoen for overføring av smitte.

Under alle omstendigheter anbefales det at frukt og grønnsaker skylles godt før bruk.

Referanse: Bama