Home » Regnskap » E » produksjonsfaktorer

produksjonsfaktorer

Elementære

Grunn, arbeid, kapital.

Nærmere forklart. Elemtære produksjonsfaktorer

En må ha en plass for å kunne starte produskjon, altså grunn til å etablere et produksjonsanlegg, distribusjonsanlegg eller utsalgssted.

En må ha menneskelige ressurser til å utføre produksjon eller følge med på den automatiserte prosessen. En må ha menneskelige ressurser til å kunne kommunisere med potensielle kunder, leverandører og distributører, altså arbeid.

En trenger penger, altså kapital til å kunne finansiere kjøp av grunn, betaling for arbeid, betaling av skatter og avgifter, betalign til leverandører og distributører.

Dermed vil grunn, arbeid og kapital alltid utgjøre de elementære produksjonsfaktorene i enhver virksomhet, da det er umulig å komme seg utenom disse faktorene.