Home » Regnskap » E » Elastisk etterspørsel

Elastisk etterspørsel

Etterspørselen er elastisk når elastisitetskoeffisienten er overproposjonal. En prisendring vil medføre merkbar etterspørselsendring. Det motsatte av uelastisk etterspørsel.

Nærmere forklart. Ved elastisk etterspørsel vil en liten endring i prisen fører til en stor endring i etterspørselen. Er etterspørselen derimot uelastisk vil det si at selv en stor endring i prisen bare fører til en liten endring i etterspørselen.

Utregningen av priselastisiteten kan gjøres ganske enkelt, selv om du ikke er et ess i matematiske formler. Priselastisitet regnes nemlig ut ved at den prosentvise endringen i etterspurt mengde deles med den prosentvise prisendringen. Dermed blir formelen for priselastisitet slik:

Priselastisitet = Mengdeendring i prosent / Prisendring i prosent

Hvis vi skal finne priselastisiteten på et produkt, har vi bruk for endringen av mengde og prisendringen – begge i prosent. Vi tar utgangspunkt i en prisendringer fra 100 kr til 120 kr. Det gir en endring på 20 %. Samtidig går vi ut i fra at det medfører en endring i salget fra 200 stk. til 150 stk. – eller en mengdeendring på 25 %. Når priselastisiteten regnes ut, settes det et minus som fortegn på prisendringen. Dermed blir utregningen slik:

Priselastisiteten er altså lik -1,25.

Når priselastisiteten er regnet ut, forteller resultatet oss om produktet – eller sammenhengen mellom pris og etterspørsel – er prisfølsomt eller ei. Man jobber med tre kategorier innen elastisitet: elastisk, nøytral og uelastisk.

Elastisk: Etterspørselen er elastisk dersom resultatet av utregningen gir et tall som er mindre enn -1. Nøytral: Etterspørselen er nøytral dersom resultatet er nøyaktig -1. Uelastisk: Etterspørselen er uelastisk dersom resultatet ligger mellom -1 og 0. Hvor elastisk eller uelastisk etterspørselen er på et gitt produkt, er avhengig av hvor langt fra -1 resultatet av utregningen er. Jo lengre fra den nøytrale sonen resultatet er, jo mer elastisk eller uelastisk er etterspørselen.

Referanse: Visma