Home » Regnskap » E » Elastisk budsjett

Elastisk budsjett

Fleksibelt budsjett. Budsjett som er sammensatt av en rekke statiske budsjetter ved alternative trinn i produksjonsmengde/ omsetning. Det motsatte av fast budsjett.

Nærmere forklart. For å forklare hva et elastisk busjett er i forhold til et vanlig "fast" budsjett, kan man ta utgangspunkt i SIFO budsjettet.

SIFO er et referansebudsjett for forbruksutgifter og benyttes blant annet av banker, finansinstitutsjoner og NAV for å beregne et gjennomsnittlig husholdningsbudsjett for husstander her i landet.

Det er ikke et endelig budsjett men en referanse på hva som er normalt å bruke for en familie basert på hvor i landet de bor. Budsjettet tar utgangspunkt i data samlet inn gjennom SSB og lager derfra en modell for et normalt husholdningsforbruk av varer og tjenester.

Kommunene bruker også mange bereninger basert på elastisk budsjett. Det en kommune ikke vet med sikkerhet er hvor mye inntekter de får i det kommende året, ettersom hovedinntekten deres vil være skatt fra innbyggerne. Dermed må alle budsjetter som kommunen lager kunne justeres i forhold til en usikker skatteinngang.

Elastisike budsjett tar i stor grad beregnnger fra SSB som et utgangspunkt for hvordan budsjettet settes opp i motsetning til vanlige budsjett som ser direkte på resultatregnskapet for foregående år.