Home » Regnskap » E » Ekvivalenstall

Ekvivalenstall

Angir forholdet mellom produktenes kostnadsdeler. Finnes ved å undersøke kostnadene for de enkelte produktene ved normalproduksjon og normal sammensetning av produksjonen. Disse forhold uttrykker produktenes "vekter".

Nærmere forklart. En kalkylevariant for beregning av enhetskostnader i prosessindustrien. En variant av divisjonskalkyle som kan benyttes når flere produkter benytter samme material og har lik produksjonsgang. Går ut på at man omregner produksjonen av samtlige produkter til en felles enhet. Når det er gjort finner vi enhetskostnaden ved å dividere kostnadene med det beregnede produksjonsmålet. Kostnadsrelasjonene mellom de ulike produktene kalles ekvivalenstall og benyttes for å beregne enhetskostnaden for et gitt produkt på basis av enhetskosten for et referanseprodukt (Eks: enhetskostnaden for produkt C er 1,5 * enhetskost referanseprodukt). Ekvivalenskalkulasjon kan nyttes av stålverk, teglverk, undervisningsinstituasjoner (omregner deltidsstudenter til “heltidsekvivalenter”), sykehus (relaterer til en gjennomsnittspasient for en diagnosegruppe). Tilleggskalulasjon benyttes ofte når de ideelle forutsetningen ikke er oppfylt.

Referanse: Lederkilden