Home » Regnskap » E » r

r

Ekstraordinære avskrivninge

Avskrivninger utover det som anses som normal slitasje/ verdivurdering. Ekstraordinær avskrivning kan benyttes i tilfeller hvor verdien av aktiva er blitt vesentlig nedgradert i forhold til tidligere år.

Nærmere forklart. Arbeidskapital

Anleggsmidler er en del av beregningen av arbeidskapitalen til bedriften. Anleggsmidler vil kunne benyttes som sikkerhet for eksterne lån, samtidig som de kan skjule egenkapital til bedriften gjennom at de ikke omsettes fritt på det åpne markedet.

Ekstraordinære avskrivninger skjer i de tilfeller hvor eiendelen har mer elde enn det som er normalt å avskrive som normal elde. F.eks at en bil blir involvert i en kollisjon og blir avskrevet som vrak på grunn av kostnadene for å reparere den er større enn annenhåndsverdien (verdien av en brukt gjenstand).

Det er viktig at balansen allid gir et så rettvisende bilde av bedriftens økonomiske situasjon som overhode mulig. Derfor er det helt nødvendig å føre poster uten verdi ut av balansen så snart en kan bekrefte at disse ikke lengre har noe verdi.