Home » Regnskap » E » Ekstraktiv virksomhet

Ekstraktiv virksomhet

Virksomhet som tar ut råstoffer direkte fra naturen.

Nærmere forklart. Ekstraktiv virksomhet er hva primærnæringen driver med (jorbruk, skogbruk, fiske og fangst), samt bergverksdrift og oljesektoren.

Råstoffer som er helt nødvendig å benytte i senere produskjoner av varer, vil alle falle inn under ekstrativ virksomhet når de hentes ut fra naturen.

En fisk er ikke bare mat, men også et råstoff for andre produkter eller legemidler. På samme måte som rekeskallet som i utgangspunktet var sett på som et avfallstoff fra rekeproduksjon, nå er et viktig råstoff i produksjon av hjertemedisin.

Noen råstoffer slik som trevirke er fornybare, mens andre som olje og gass ikke er det. Diskusjonen vil derfor alltid dreie seg om hvor mye av de ikke fornybare råstoffene vi skal forbruke, og hva vi skal gjøre når disse ikke lengre er tilgjengelig.