Home » Regnskap » E » Ekstern finansiering

Ekstern finansiering

Finansiering ved; kreditt eller ekstern egenkapitaldeltakelse.

Nærmere forklart. Ekstern finansiering

Med utgangspuntket at enhver bedrift ikke har egne penger ved oppstart, er den helt avhengig av å låne penger fra eksterne kilder. Dette kan være eier(ne), banker, finansinstitusjoner eller eksterne investorer.

Bedriften vil ha behov for finansiering av både drift og langsiktige investeringer. Når den skal finansiere drift, vil det ofte innebære at bedriften låner penger hos en bank mot pant i varelager mv. For investering i langsiktige eiendeler, vil det kanskje være mer naturlig å innhente nødvendig kapital fra sine eiere, eller invitere eksterne investorer til å bidra.

Ekstern egenkapitaldeltakelse er å invitere eksterne investorer til å fylle på egenkapitalen til selskapet, slik at den totale finansielle posisjon til selskapet styrker seg.