Home » Regnskap » E » Ekstern analyse

Ekstern analyse

Formålet med analysen kan være å

Gi investorer, konkurrenter, leverandører og kunder innsikt i bedriftens økonomiske situasjon og fremtidsutsikter. Regnskapsdata kobles med markedsundersøkelser, informasjon om nye produkter, organisasjon mv. En ekstern analyse skal i all hovedsak søke å avdekke om bedriften har en sunn driftsform (at den tjener mer penger enn den forbruker på drift) og at den ikke påtar seg investringer i produktutvikling eller markeder som kan gjøre fremtiden usikker med tanke på inntjening.

Nærmere forklart. Gjennom å la noen som ikke er del av den daglige driften av selskapet analysere hvor sunn økonomien i bedriften er, vil en kunne få bedre dialog med både banker, investorer og aksjeeiere.

Det vil virke tillitsvekkende på eksterne investorer og finansinstitusjoner at selskapet har fått en ekstern gjennomgang av driften. Dette kan gjøres enten av en ekstern revisor, et kredittopplysningsbyrå eller advokat.

For større selskapder (ASA) vil det være helt nødvendig å skaffe seg en slik ekstern revisjon fra tid til annen. Disse selskapene har såpass store finansielle forpliktelser at det vil medføre stor risiko både for investorer og finansinstitusjoner ikke å ha en uhildet tredjepart som kan gå god for selskapets finansielle posisjon.