Home » Regnskap » E » Eksakt egenkapital

Eksakt egenkapital

Bare ved opphør og salg av aktiva.

Nærmere forklart. Balansen spesifisert

Alle eiendeler i balansen som ikke er rene penger vil innstil de blir solgt til markedspriser ha en estimert verdi. Det er kun når de omsettes fritt i det åpne markedet at en får eksakt verdi på eiendelene i balansen.

Det er ikke hensiktsmessig å legge ut anleggsmidler som en fiktiv salgsgjenstand en gang i året for slik å kunne vurdere den reelle markedsverdien av anleggsmidlet. Derfor vil denne delen av balansen kunne skjule både tap og gevinster inntil anleggsmidlet blir avhendet og omgjort til penger eller skrevet ut av balansen på grunn av elde.