Home » Regnskap » E » Eiers kapitalkonto

Eiers kapitalkonto

Eiers kapitalkonto gir en oversikt over eierens investeringer i virksomheten. Den viser eiers andel av totalkapitalen i bedriften. Eiers kapitalkonto øker med inntekter og innbetaling av kapital fra eier, og reduseres med kostnader og eiers uttak av kapital fra virksomheten.

Må ikke forvekles med eiers privatkonto som benyttes til å føre eiers privatuttak fra bedriften i form av penger, varer eller andre eiendeler til privat forbruk. Nærmere forklart. I utgangspuntket har ikke et selskap noe penger når det etableres. Derfor må eierne låne selskapet penger for i det hele tatt å kunne etableres. Og eier(ne) ønsker selvfølgelig avkastning på pengene de låner til selskapet, samt tilbakebetalt det de har lånt selskapet. Dermed oppstår det en konto i hovedboken som heter eiers kapitalkonto. Denne kontoen er ikke en del av selskapets normale drift, men kun en avregningskonto mellom eier og selskapet.

Ved innskudd fra eier debiteres bank og eiers kapitalkonto krediteres. Ved uttak eller tilbakebetaling til eier, krediteres bank og eiers kapitalkonto debiteres.

På samme måte vil fordeling av overskudd fra drift krediteres eiers kapitalkonto for senere utbetaling til eier.