Home » Regnskap » E » Eiendomsverdi

Eiendomsverdi

Eiendomsverdien er netto husleie multiplisert med en faktor.

Nærmere forklart. Eiendomsverdien for næringsbygg er litt forskjellig fra det som gjelder for privatboliger eller leiligheter. I det siste tilfellet er eiendomsverdien gjennomsnittlig salgspris i området, og således veiledende for hvor mye en kan forvente å få for privatboligen i markedet.

Eiendomsverdien for næringsbygg har en mer veiledende pris for hvor attraktiv både eiendommen og det generelle området som eiendommen ligger i med hensyn til handel.

Prisindeks 2016 2017 Endring Alle eiendommer 116,9 120,3 2,9 Butikk/kjøpesenter 112,1 114,4 2,1 Hotell 122,0 126,9 4,0 Industri 113,2 115,9 2,4 Kontor 116,8 120,2 2,9 Lager 123,0 128,1 4,1 Verksted 129,7 133,0 2,5 Annet 122,4 125,9 2,9

Med utgangspunkt i denne tabellen fra SSB, vil den gjennomsnittlige prisen for en kvadratmeter butikk/ kjøpesenter være på kr. 1 200,30 i 2017. Dette gir en månedlige kostnad per kvadratmeter på kr. 100 kroner i snitt.

Referanse: SSB