Home » Regnskap » E » Eiendomsforbehold

Eiendomsforbehold

Forbehold ved overdragelse av eiendomsretten ved salg av varer inntil visse vilkår, f.eks. fullstendig betaling av kjøpesummen er oppfylt.

Nærmere forklart. Eiendomsforbehold

Eiendomsforbehold, bestemmelse om at selger skal beholde eiendomsretten til en gjenstand inntil kjøper har betalt kjøpesummen. Hvis selger ikke har forbeholdt seg eiendomsretten til den, kan han ikke kreve tingen tilbake hvis kjøperen ikke betaler. Slikt forbehold ansees som en avtale om salgspant.

Telenor har f.eks et tilbud kalt SWAP, hvor du i realiteten abbonnerer på telefon og hvor de har et eiendomsforebehold gjennom hele kontraktstiden. Telefon er knyttet direkte til SWAP avtalen og skal returneres tilbake til selskapet når avtalen opphører.

På samme måte vil en leasingavtale for bil fungere på samme måte. Leasingselskapet har et eiendomsforbehold til bilen i hele leasingperioden, men kan mot slutten av perioden tilby kunden og kjøpe bilen fullt ut.