Home » Regnskap » E » Eiendeler

Eiendeler

Gjenstander eller ressurser som virksomheten har en viss råderett over.

I en virksomhet har eiendeler verdi dersom de bidrar til å skape inntekter eller spare kostnader. Eiendeler kan være anleggsmidler (inventar, maskiner mv.) eller omløpsmidler (kundefordringer, varelager, betalingsmidler osv.).

Nærmere forklart. Balansen spesifisert

Eiendeler finner en på venstre side, eller aktivasiden av balansen. Aktiva, betyr at en kan aktivisere verdiene og gjøre dem om til rene penger på kort eller lang sikt.

At eiendeler har en verdi, betyr i realiteten at de må kunne omsettes på det åpne markedet. En rusten gammel gravemaskin fra tidlig 50-tallet har også en verdi, dog begrenset. Men verdien kan ikke dokumenteres før eiendelen legges ut på det åpne markedet. Dersom ingen byr penger for å kunne erverve eiendelen, skal den skrives ut av balansen. Dette med bakgrunn i at balansen alltid skal gi et så rettvisende bilde over bedriftens finansielle situasjon som overhode mulig.