Home » Regnskap » E » Eget areal

Eget areal

Eget areal beregnes fra yttervegg til yttervegg eventuelt midt i vegg til nabo. I tillegg kommer egne arealers andel av fellesareal.

Nærmere forklart. Eget areal Bilde: Veidekke

Eget areal er viktig å forstå i forbindelse med leie av butikkareal i f.eks. kjøpsenter. Hva er det egentlig man er ansvarlig for utover det som tydelig avgrenser ens egen butikk? Hvor mye av fellesareal, garasjer mv. vil kjøpesenteret kreve leietakerne for?

Det kan være smart og skille på leie av primærareal, altså det arealet som butikken selv disponerer og fellesareal – det arealet som hele kjøpesenteret deler på.