Home » Regnskap » E » Egenverdi

Egenverdi

Verdi uavhengig av markedsverdi.

Nærmere forklart. Egenverdi Bilde: Posten Norge

De som i sin tid samlet på firmerker gjorde dette ut fra en særlig interesse for hsitorien bak frimerkene. Det uoppnåelige målet for enhver frimerkesamler var å få en så komplett samling at den dekte hele frimerkehistorien fra begynnelsen til slutt.

Om merket var ubrukt, at det hadde alle taggene intakt, eller at stemplet på merket var godt leselig. Det var dette som var viktig – ikke selve markedsverdien.

I dagens digitale verden er ikke lengre frimerker benyttet så ofte. Og egenverdien av store frimerkesamlinger er ofte usammenlignbar med markedsverdien. Denne er kanskje bare 10 til 30 % av pålydende på merket. Så om du hadde kjøpt merket ovenfor på Posten for 21 kroner, ville den reelle markedsverdien blant samlere kanskje bare være fem kroner på det meste.

Så egenverdi er den verdien vi selv setter på det vi eier, og trenger ikke være den samme verdien som markedet er vilig å gi.