Home » Regnskap » E » Egenkapitaltransaksjon

Egenkapitaltransaksjon

En transaksjon mellom et foretak og dets eiere. Transaksjonen regnes ikke som inntekt eller kostnad og skal regnskapsføres direkte mot egenkapitalen i balansen. Direkte regnskapsføring mot egenkapitalen i balansen er et unntakt fra kongurensprinsippet.

Nærmere forklart. Et selskap har ikke egen kapital når det etableres. Det er den eller de som etablerer selskapet for første gang som skyter inn penger i selskapet, og dermed låner selskapet egnekapital.

Eierne låner selskapet kapital rente, risiko og avdragsfritt. Det vil si at de får betalt utbytte fra selskapet, først når selskapet er i stand til å betale utbytte. Dersom selskapet skulle gå med underskudd på den daglige driften, kan selskapet be eierne om å skyte inn mer egenkapital i selskapet.

På denne måten er egenkapitaltransaksjoner kun et mellomværende mellom selskapet og dets eiere, og ikke en del av den daglige driften.

Inn og utbetaling av egenkspital skjer via bedriftens bankkonto og eieren(es) bankkonti. Og alle motposteringer i regnskapet skjer via egenkapital i balansen.