Home » Regnskap » E » Egenfinansiering

Egenfinansiering

Finansiering ved ekstern deltakelse, selvfinansiering og frigjort kapital.

Nærmere forklart. Balansen spesifisert

Egenfinansiering av bedrifter kan gjøres på flere måter.

Bedriften kan velge å selge noen av sine anleggsmidler for å kjøpe seg nye og mer moderne anleggsmidler. Bedriften kan også ha fri egenkapital (egenkapital som bedriften selv råder over) til å gjennomføre investeringer i egen drift. Bedriften kan bidra sammen med andre bedrifter til å foreta store investeringer, slik at behovet for kapital blir mindre for den enkelte bedrift. En kan også spørre bedriftens ansatte om de ønsker å bidra med kapital, gratis arbeid eller på annen måte slik at bedriften ikke trenger å låne penger eksternt.