Home » Regnskap » E » Egenemisjon

Egenemisjon

Emisjon uten bruk av mekler eller bank. Omtales også som "ytre effektivitet". Jfr. forvaltningsrevisjon, produktivitet, legitimitet og resultatorientering.

Nærmere forklart. Ett eksempel på egenegmisjon er den som Sparebanken Møre gjennomførte i 2013.

"Sparebanken Møre varslet i juni at banken ville starte en emisjonsprosess for ytterligere å satse på næringslivet i Møre og Romsdal. En rettet emisjon mot eksisterende og nye egenkapitalbeviseiere på 275 millioner kroner ble vellykket gjennomført 13. juni. De siste to ukene har det vært tegningsperiode for en reparasjonsemisjon tilrettelagt av Pareto Securities. Reparasjonsemisjonen var en suksess og ble fulltegnet.

– Det er svært tillitsvekkende nok en gang å få stadfestet at Sparebanken Møre blir sett på som en solid bank som investorer ønsker å være eiere av. Det foreløpige resultatet fra emisjonene viser at spennet i vår eiermasse er stort. Både store nasjonale institusjonelle investorer og privatpersoner fra vår region har tegnet seg i reparasjonsemisjonen. Jeg mener at dette viser at vi appellerer til de helt profesjonelle investorene som har fokus på god og stabil avkastning, og samtidig til de som ønsker å støtte opp om en regional og lokal sparebank med lange tradisjoner. Sparebanken Møre har i alle år hatt fokus på en sunn og god bankdrift, og resultatet av de emisjonene vi nå har gjennomført har vist at dette har vært en vellykket strategi, sier en meget fornøyd adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand."

Referanse: Sparebanken Møre