Home » Regnskap » E » Egen ordre

Egen ordre

Påskrift på en sjekk som betyr at den ikke er betalbar til tredjemann, men til sjekkutsteder selv.

Nærmere forklart. Egen ordre

En sjekk kan vidreføres i det "uendelige" ved å påføre på sjekkens bakside hvem sjekken overføres til. Dette kalles blanktransport, og kan utføres så lenge det er mulig å hekte på en skrivbar flate på sjekkens bakside.

En krysset sjekk derimot (hvor en krysser sjekken ved å føre to linjer på skrå over sjekkens forside), kan kun utbetales til utsteder. Dette betyr at sjekken må presenteres i en bank, for direkte overføring til konto.