Home » Regnskap » E » Effektivitet

Effektivitet

Del av f.eks økonomistyring som innebærer fokus på konsekvenser og resultater av driften.

Omtales også som "ytre effektivitet". Jfr. forvaltningsrevisjon, produktivitet, legitimitet og resultatorientering.

Nærmere forklart. I korte ordelag kan en si at en er effektiv når en får gjort mange ting på relativit kort tid. Men for å forstå effektivitetsbegrepet må en også forstå hvordan en organisasjon fungerer.

Er man mer effektiv med mange korte, konkrete pauser i arbeidet? Eller er man mer effektiv med kortere arbeidsdager? Dette er spørmål som til stadig kommer opp i beregningen av hvor effektiv en organisasjon skal være.

En kommune er ofte sett på som særdeles inneffektiv i utarbeidelse av planverk som skal regulere bygging av infrastruktur (boliger, veier, kontorer, industri). Men er de i realiteten det. I Stockholm finnes det en kafé i Gamla Stan som har vært i daglig drift siden slutten av 1700 tallet, og torget rundt er antagelig fra samme tid.

Byer planlegges ikke for ett til to år, men for flere hundre år. Bygninger har en varighet på mellom 50 og 100 år, og etablerte veier blir sjelden lagt ned. Så om en bruker 10 år på å utarbeide en samfunnsplan som skal bygge et samfunn for de neste 50 årene, ja da har en bare brukt 1/5 av tiden på planlegging og resten av tiden på utførelse og bruk.

I denne sammenhengen må effektivitet sees på som et relativt begrep som ikke hele tiden kan kvantifiseres gjennom regnskapet. Men positiv effektivitet kan bidra til at bedriften greier seg med mindre ressurser gjennom tider med oppgang.