Home » Regnskap » E » Effektiv handel

Effektiv handel

Virkelig levering av avtalte varer. Det motsatte av differansehandel.

Nærmere forklart. Effektiv handel vil være handel med virkelige varer elelr tjenester, hvor en kjøper betaler selger for å få overlevert fysiske varer eller tjenester. Så når du går inn i et matbutikk for å handle matvarer, gjennomfører du en effektiv handel.

Beskrivelse av det motsatte av effektiv handel, finner du forklart nedenfor.

Lykkespill, hasardspill, spill der utfallet utelukkende, eller praktisk talt utelukkende, er avhengig av tilfellet og ikke av spillerens dyktighet. Etter daværende straffelov av 1902 § 299 var lykkespill alle spill om penger eller pengers verdi, hvor på grunn av spillets art eller innsatsens høyde det vinnesyke øyemed fremtrer som det fremherskende. Som lykkespill ansees også veddemål og terminspill (differansehandel). Det er nå definert i lotteriloven § 1 som lotteri ved hjelp av tombola, lykkehjul, bingo eller andre mekaniske eller elektroniske innretninger der det foretas en rekke fortløpende trekninger.

Referanse: Store norsk leksikon