Home » Regnskap » E » Effekten av skjulte reserver i balansen

Effekten av skjulte reserver i balansen

Effekten av skjule reserver i balansen

Forskjellen på bokført verdi og markedsverdi av eiendeler vil defineres som skjult reserve for bedriften.

Dette begrunnes i historisk kostpris prinsippet, som sier at eiendeler skal føres inn i balansen til den historiske kostprisen som eksisterte på den tiden de ble anskaffet i bedriften.

Dersom en skjult reserves oppløses, f.eks gjennom et salg, blir resultatet for det året oppløsningen eller salget skjer forbedret med et beløp tilsvarende reserven eller merverdien.