Home » Regnskap » E » EBITA

EBITA

(Fortjeneste før Fratrekk av Renter, Nedskrivnginger og Avskrivninger)

EBITA (forkortelse for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) er en ikke anerkjent GAAP (General Accepted Accounting Principle) metrisk målemetode som måler et selskaps operasjonelle styrke.

Alle renter betalt eller mottatt (interest), skatter (taxes), nedskrivninger (depreciation) og avskrivninger (amortization) er trukket ut av netto resultat. Formålet er å kunne sammenligne profitabiliteten mellom selskaper, gjennom å fjerne effekten av de forskjellige balansepostene.

Et selskaps EBITA gir således en indikasjon på hvilken fortjeneste en kan forvente seg ut fra dets nåværende aktiva (eiendeler) og operasjoner. Sagt på en annen måte, dersom EBITA er negativ, da kan en konkludere med at bedriften har finansielle problemer. Men et positiv EBITA, på den annen side, betyr ikke nødvendigvis at bedriften har sunn forretningsdrift. Dette på grunn av at EBITA utelukker endringer i arbeidskapital, som er sett på som en viktig forutsetning for videre utvikling av bedriften. Ei heller tas det hensyn til kapitalslit (kostnadene ved å bytte ut maskiner som bryter sammen), skatter og rentekostnader.

Fra dette kan vi konkludere med at EBITA i bunn og grunn er en forneklet målemetode for å verdsette selskaper på tvers av industri, forretningsområde – uten å ta hensyn til de virkelige verdiene/ kostnadene ved hver enkelt bedrift.

Formelen for EBITA finner du her.