Home » Regnskap » D » Dynamisk behovselastisitet

Dynamisk behovselastisitet

Tilpasning av varierende inntektsstand til prisene for behovstilfredsstillelse over et tidsrom.

Nærmere forklart. Behovene til forbrukerne endrer seg gjennom hele året. I perioden januar til april/mai vil de fleste husholdninger ha et varierende men dog lavt hushldningsbudsjett. Dermed er kjøpekraften deres lav i denne perioden, og tilbydere av varer og tjenester vil ofte forsøke å friste kunder med salgskampanjer.

Ofte ser en at særlig møbelforretninger markedsfører store salgskampanjer i begynnelsen av januar, hvor det tepretisk er mulig å gjøre det virkelige store kuppet.

Flyselskaper tilbyr rimelige pakkereiser og hoteller tilbyr overnatting til halvdelen av prisen som de har i f.eks. de mer hektiske sommermånedene.

Dynamisk behovselastisitet i regnskapssammenheng betyr at en bedrift tilpasser sine utsalgspriser til det behovet som markedet har i den aktuelle tidsperioden.

Trangen til å reise på påskeferie, sommerferie, feiring av konfirmasjoner, bryllup og julefeiring er typiske perioder hvor forbrukerne er villig til å bruke mye penger. I slike perioder går prisene naturlig opp, for betalingsviljen hos forbrukerne er markant større enn i f.eks. januar.

Dermed vil priser på varer og tjenester alltid følge forbrukernes betalingsvillighet gjennom året, og salgskampanjer vil alltid søke å tiltrekke seg forbrukere som ikke følger den tradisjonelle kjøperadferden. Det er som sagt ikke like lett å selge ski på sommeren som på vinteren.