Home » Regnskap » D » Dubiøse fordringer

Dubiøse fordringer

Tvilsomme eller usikre fordringer.

Nærmere forklart. Dårlig gjeld vs tvilsom gjeld

Dårlig gjeld og tvilsomme gjeld er termer som brukes til å henvise til penger som har blitt skylt til en bedrift, av sine kunder, som har innhentet varene og tjenestene før man betaler en pris. Beløpet skyldes forventet å bli betalt innen en gitt periode, og avhengig av tidspunktet for tilbakebetaling av gjeld og sannsynlighet for tilbakebetaling må disse beløpene registreres i regnskapsbokene og tvilsomme gjeld eller fordringer. Følgende artikkel forklarer disse to former for gjeld, som viser skillet mellom de to klart.

Hva er en dårlig gjeld?

En dårlig gjeld refereres til som et beløp som absolutt ikke vil bli mottatt av virksomheten. Disse beløpene er kundefordringer som er registrert i bøkene over en lengre periode, (en lang periode, forbi tilbakebetalingstidspunktet som er oppgitt, når kreditt er gitt til kunden), og det er ikke gjort noen innsats fra debitor om å foreta tilbakebetaling . Når en dårlig gjeld er identifisert, vil den bli fjernet fra kundefordringskonto med en kredittoppføring, og vil bli belastet fordringen på utgiftskonto.

Hva er en tvilsom gjeld?

En tvilsom gjeld, som navnet antyder, er en kundefordring som virksomheten ikke er sikker på om den vil motta. Siden regnskapsmessige konsepter sier at eventuelle avsetninger må gjøres mot usikre kvitteringer, vil en konto kalt “avsetning for tvilsomme gjeld” opprettholdes sammen for å gjenopprette gjelden, dersom det blir en dårlig gjeld. Regnskapsinngangen vil kreve en debet som skal gjøres i avsetningen for tapskonto og en kredittoppføring som skal gjøres i avsetningen for tvilsom gjeldskonto. Når denne oppføringen er fullført, vil bestemmelsen bli balanseført ved å trekke det beløpet fra debitorene. Avhengig av sannsynligheten for tap på fordringer, økes eller reduseres avsetningen for tvilsom gjeldskonto.

Dårlig gjeld vs tvilsom gjeld

Likhetene mellom bestemmelsen om tvilsomme gjeld og tap på fordringer er at de er i tråd med regnskapsprinsippene for å vise den sanne og korrekte oppfatningen av virksomheten i sine regnskapsbøker. En dårlig gjeldskonto vil vise nøyaktig hvor mye av kundefordringene ikke vil bli mottatt, og en avsetning for tvilsom gjeldskonto vil vise hvor mange fordringer som kan eller ikke mottas. Regnskapspostene for de to kontoene er ganske forskjellige fra hverandre, selv om det er stor mulighet for at en tvilsom gjeld blir en dårlig gjeld i fremtiden. Gjennom å opprettholde en avsetning for tvilsom gjeldskonto, er virksomheten i stand til å forlate et bestemt beløp, slik at tapene til virksomheten kan gjenvinnes. Å opprettholde fordringer og tvilsomme gjeldskontoer er også viktig for kredittkontroll.

Referanse: sawakinome