Home » Regnskap » D » Dualistisk regnskap

Dualistisk regnskap

Vil si å føre forretnings- og driftsregnskapet hver for seg. Det motsatte av monistisk regnskap.

Nærmere forklart. Det kan være flere områder hvor en må benytte seg av dualistisk regnskap.

Ett av områdene som omtales i Lovdata, er f.eks. når Fylkeskommunen tilbyr tannhelsetjenester. Der Fylkeskommunen velger å tilby tannhelsetjenester til voksne, skal det føres et individuelt regnskap for nettopp denne tjenesten.

Utgangspunktet er at Fylkeskommunen sitt tilbud til elever i vidregående skole er finansiert via stastbudsjettet, mens det ikke er tilfellet for eventuelt tilbud til voksne. Dermed pålegges Fylkeskommunen og føre et individuelt regnskap når de opererer på det private markedet.

Innenfor landbruket vil det også være fordelaktig å ha to forkjellige regnskap. Ett regnskap for selve gården, og ett regnskap for selve driften av gården. På denne måten får en mer oversikt over de verdier som gården innehar, og den risikoen som selve driften av gården utgjør.