Home » Regnskap » D » Driftsutgift

Driftsutgift

En driftsutgift er en fellesbetegnelse for utgifter knyttet til bedriftens ordinære drift. Vanlige driftsugifter i en bedrift kan for eksempel omfatte utgifter til lønn til ansatte, husleie, oppvarming, telefon og forretningsreiser.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Enhver bedrift vil ha utgifter som løper både fast hver måned og utgifter som er mer flytende og avhengig av aktiviteten i bedriften.

Faste utgifter er f.eks. husleie, lønn, strøm, kommunale utgifter, skatt osv.

Flytende utgifter er varekjøp som er forbundet med forsjellige salgsaktiviteter som bedriften måtte ha. En klesforretning vil selvfølgelig måtte kjøpe inn klær for videresalg, i det håp at de klærne de kjøper fra leverandører faller i smak hos de lokale kundene.

En sunn bedrift vil alltid søke å minimere sine driftsutgifter, samtidig som de søker å maksimere sine driftinntekter.