Home » Regnskap » D » Driftsunderskudd

Driftsunderskudd

Underskudd av primær virksomhet.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Dersom driftskostnader overstiger driftsinntekter, vil en naturligvis ha et driftsunderskudd. Videre kan det tenkes at finansielle utgifter er så store i forhold til driftsresultatet, at det også gir et underskudd på driften.

Ettersom økonomien går i sykluser gjennom hele driftsåret, hvor forbruket er høyere i enkelte perioder og nesten totalt fraværende i andre perioder, vil et normalt driftsregnskap vise underskudd i perioder av året. Da er det viktig at bedriften har opparbeidet kapital (sparing) som den kan benytte til å finansiere driften gjennom de vanskelige periodene.