Home » Regnskap » D » Driftsuavhengige kostnader

Driftsuavhengige kostnader

Faste kostnader som ikke kan spares ved hel driftsstans. Det samme som stillstandskostnader.

Nærmere forklart. Det er ikke så enkelt at en kan si opp hele arbeidsstyrken når bedriften har en planlagt eller tilfeldig driftssatans. Ei heller kan en si opp leiekontrakten eller la være å betale abonnement på telefon, data mv.

Faste utgifter er faste fordi de forfaller til faste terminer hver eneste måned. På denne måten er de totalt drifstuavhengige.