Home » Regnskap » D » Driftsresultat

Driftsresultat

Forskjellen mellom driftsinntekter og driftskostnader som vedrører primær virksomhet.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Driftsresultatet er kort og godt driftsinntekter minus driftsutgifter. Driftsinntekt får en fra salg av primære og sekundære varer og tjenester, mens driftskostnader består av blant annet lønn, husleie, telefon, forsikring, markedsføring mv.

Grunnen til at det angis primær virksomhet, er at det tas utgangspunkt i at enhver bedrift har en primær (hovedfunksjon) som den tjener penger på.

Et høvleri tjener primært penger på å høvle plank for byggeindustrien. Dernest kan de også sekundært tjene penger på salg av spon som egentlig er avfall fra høvleriet til rideskoler mv.