Home » Regnskap » D » Driftsregnskap

Driftsregnskap

Består av kontoklassene 2 – 7 ifølge kontoplan etter Norges Standardiseringsforbunds oversikt NS 4100. Driftsregnskapet er ikke obligatorisk. Det registrerer forbruket av ulike produksjonsfaktorer og tjener til kontroll av produksjonen. Driftsregnskapet viser verdiskapning innen bedriften. Det registrer de interne økonomiske forhold og brukes i stor utstrekning som grunnlag for bedriftens kalkyler. Se også forretningsregnskap.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Driftsregnskapet oppsummeres i resultaregnskapet hver måned, kvartal eller hvert år alt avhengig av hvor omfattende driftsregnskapet er.

Driftsregnskapet er også kalt internregnskapet, da det først og fremst er ment å gi den interne ledelsen i selskapet en oversikt over inntekter og utgifter. Når dette summeres opp i form at et foreløpig resultatregnskap, vil driftsregnskapet periodiseres. Dette betyr at inntekter og utgifter blir bokført på den perioden de faktisk oppstår, selv om begge deler fysisk komemr til syne i regnskapet på et senere tidspunkt.

Eksempel på slik periodisering er en kunde som kjøper en vare på kreditt i mars måned. Avtalten går ut på at kreditten skal være oppgjort i november. Salget blir da bokført i mars, sammen med fordringen mot kunden. Når kunden så har gjort opp for seg i november, vil fordringen mot kunden slettes og motposteres mot bank.