Home » Regnskap » D » Driftsoverskudd

Driftsoverskudd

Overskudd av primær virksomhet.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Driftskostnader er kostnader som kan knyttes direkte til den daglige driften. Dette kan være innkjøpte varer, lønn, husleie, strøm, telefon, administrative kostnader, markedsføring osv.

Det er viktig å huske på at kostnadene ruller uavhengig av inntektene, slik at kostnadene alltid må følges med på slik at de ikke tar overhånd og kjører bedriften konkurs.

Så lenge driftsinntektene er større enn kostnadene, vil bedriften få et driftsoverskudd. Dette kan enten benyttes til reinvestering i bedriften eller som utbytte til eiere.