Home » Regnskap » D » Driftsmiddel

Driftsmiddel

Et driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt) som hovedsakelig er anskaffet til, eller faktisk brukt i skattyters inntektsgivende aktivitet (i eller utenfor virksomhet). Formuesobjekt anskaffet for salg anses som omløpsmiddel (vare), og er derfor ikke driftsmiddel. Formuesobjekt anskaffet for salg kan senere tas i bruk som driftsmiddel, og må da omklassifiseres fra omløpsmiddel til anleggsmiddel.

Nærmere forklart. Balansen spesifisert

Anleggsmidler (eller driftsmiddel) er investeringer som brukes i den daglige driften. Det kan være en varebil som bedriften benytter til å frakte varer ut til kundene med. Det kan også være bygninger, eiendom eller immaterielle verdier som patenter, kontrakter, maskiner osv.

Et driftsmiddel er ikke tiltenkt å selges, men benyttet til den daglige driften. Dersom en velger å selge driftsmiddelet må det omklassifiseres i regnskapet til omløpsmidler.