Home » Regnskap » D » Driftskreditt

Driftskreditt

Kortsiktig bankkreditt med øvre grense. Vanlige former er kassekreditt og diskonteringskreditt.

Nærmere forklaring. En driftskreditt er et kortsiktig lån fra en bank eller annen finansinstitusjon som bedriften kan benytte seg av til å finansiere den daglig driften.

Det sier seg selv at en bedrift må kjøpe inn varelager som er tiltenkt for videresalg. Nå er det ikke sikkert at varer som kjøpes inn blir videresalgt før bedriften må betale leverandøren. Dermed må bedriften kunne trekke på driftskreditten som er gjort tilgjengelig for å kunne betale leverandøren.

Driftskreditter tilbys til relativt høy rente, og det er derfor nødvendig å være tilbakeholden med å bruke denne til å betale for månedlige utgifter som ellers kunne vært dekt av salgsinntekter. Eksempler på slik utgifter er lønn, husleie, strøm osv. Unntaksvis må en kanskje benytte driftskreditten til slike utgifter, men hovedskalig skal disse dekkes av driftsinntekter.