Home » Regnskap » D » Driftskostnader

Driftskostnader

Kostnader som skriver seg fra foretakets primære virksomhet.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Driftskostnader er kostnader som kan knyttes direkte til den daglige driften. Dette kan være innkjøpte varer, lønn, husleie, strøm, telefon, administrative kostnader, markedsføring osv.

Det er viktig å huske på at kostnadene ruller uavhengig av inntektene, slik at kostnadene alltid må følges med på slik at de ikke tar overhånd og kjører bedriften konkurs.

Noen kostnader er lovpålagte, slik som forskuddskatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift mv. og skal alltid settes av på sperrede konti for senere betaling til staten.