Home » Regnskap » D » Driftskapital

Driftskapital

Kassebeholdning, bankinnskudd, postgiro, varedebitorer og andre kortsiktige fordringer, lagre m.v. Driftskapital er det samme som driftsmidler.

Nærmere forklart. Alt som kan defineres som penger eller omsettes i penger innenfor realtivt kort tid (ett år), er ansett som bedriftens driftskapital.

Fordringer på andre (kunder som er skyldig bedriften penger), varelager, utstyr som kan selges osv., er driftskapital per definisjon. Forutsetningen er at de kan selges innenfor rimelig kort tid – altså ett år.

Denne kapitalen er nødvendig for å kunne finansiere bedriften i perioder hvor driftsinntektene er lavere enn driftskostnadene.

Handelen går i sykluser gjennom hele året. Dersom bedriften ikke greier å legge seg opp driftskapital i løpet av de gode salgsmånedene, er det ikke sikkert at de vil overleve på lengre sikt. Da har de ikke tilgjengelig kapital til å betale regninger i de perioder hvor inntektene er vesentlig lavere enn kostnadene.