Home » Regnskap » D » Driftsherregevinst

Driftsherregevinst

Den del av avkastningen som tilfaller den/ de som organiserte produksjonen.

Nærmere forklart. Driftsherregevinst er ikke et mye benyttet ord i norsk økoonomisk litteratur, men betyr at dersom en som arrangerer produksjonen også tar på seg det økonoiske ansvaret for selve produksjonen, kan det tilfalle denne en gevinst.

I dansk litteratur er definisjonen av driftsherregevinst som følger:

"Hvis arbejdet udføres på vegne af arbejdsgiveren, og vedkommende ikke bærer den økonomiske risiko for arbejdets udførelse, vil det tale for et ansættelsesforhold. Altså, at vedkommende modtager vederlag, uanset om arbejdet lykkes eller ej. Handler vedkommende for egen regning og selv bærer risikoen for mislykket arbejdet samt opnår en driftsherregevinst for det udførte arbejde, vil det tale for, at der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende."

Her er det spørsmål om den som er ansatt er selvstendig næringsdrivende eller fast ansatt.

Referanse: Deleøkonomien