Home » Regnskap » D » Driftsfremmende kostnader

Driftsfremmende kostnader

Kostnader som skriver seg fra annen enn primær virksomhet, f.eks en produksjonsbedrifts kostnader ved produksjon av biprodukter.

Nærmere forklart. Et høveleri som i utgangspiunktet selger planker til byggeindustrien vil i løpet av produksjonen av plank produsere en mengde med spon. Dette sponet kan så utvikles til et nyttig biprodukt, som f.eks. underlag til hester når de står på stallen eller brennbare klosser til kakkelovner.

Enhver produksjonsbedrift vil prøve å finne alternative inntekskilder for restavfallet de opparbeider seg fra den primære produksjonen, og mye av det restavfallet de produserer kan senere bli utviklet til et nytt lukrativt hovedprodukt.

Driftsfremmede kostnader vil her være kostnader som knytter seg til utvikling og markedsføring av biproduktet. En rekepillefabrikk på Senja brukte flere år og et titalls millioner kroner på å utvikle et legemiddel basert på rekeskall. Dette var i utgangspunktet avfall fra deres primære produksjon av reker, men som nå viser seg å være et mer lukrativt produkt enn reker alene.