Home » Regnskap » D » Driftsfremmende inntekter

Driftsfremmende inntekter

Inntekter som skriver seg fra en annen primær virksomhet, f.eks en produksjonsbedrifts inntekter av biprodukter.

Nærmere forklart. Et høveleri som i utgangspiunktet selger planker til byggeindustrien vil i løpet av produksjonen av plank produsere en mengde med spon. Dette sponet kan så utvikles til et nyttig biprodukt, som f.eks. underlag til hester når de står på stallen eller brennbare klosser til kakkelovner.

Enhver produksjonsbedrift vil prøve å finne alternative inntekskilder for restavfallet de opparbeider seg fra den primære produksjonen, og mye av det restavfallet de produserer kan senere bli utviklet til et nytt lukrativt hovedprodukt.