Home » Regnskap » D » Driftsbudsjett

Driftsbudsjett

Budsjett over kostnader og inntekter for en fremtidig periode.

Du kan laste ned et eksempel på oppsett av driftsbudsjett.

Nærmere forklart. Budsjett er laget for å ha kvantative mål å arbeide etter. Hvor mye skal en selge for, hvor mye skal en betale i lønn, husleie, kontorutgifter, avdrag på lån osv.

Driftsbudsjett er like viktig for en privaterson som for en bedrift eller en nasjon i sin helhet. Uten et driftsbudsjett vil en ikke ha noe mål å arbeide etter, og dermed vil driften heller ikke kunne overvåkes gjennom året.