Home » Regnskap » D » Dørsalg

Dørsalg

Salg av varer eller tjenester direkte til de endelige forbrukerne ved besøk i hjemmene.

Nærmere forklart. All handel som innebærer at varen sendes til et annet sted enn der selve utsalgsstedet befinner seg kan defineres som distansehandel.

Salg på postordre, via Internett eller som abonnementsordning og hvor varene leveres til et annet sted enn der leverandøren har sitt normale utsalgssted vil være distansehandel.

Det mostsatte av distansehandel er plasshandel, hvor kundene reiser til utsalgsstedet og kjøper inn sine varer. De aller fleste matvarebutikker operer i dag i all hovedsak med plasshandel, selv om noen også kan tilby distansehandel gjennom å levere varen rett hjem på døren til kundene.