Home » Regnskap » D » Dødfrakt

Dødfrakt

Frakt som befrakteren må betale når han ikke leverer alt gods som fraktavtalen gjeler og skipet må seile med det som er innlastet.

Nærmere forklart. Hvis befrakteren leverer for lite last eller helt unnlater å levere last, må han betale erstatning for det tap som derved påføres bortfrakteren; denne erstatning ble tidligere omtalt som henholdsvis dødfrakt og fautfrakt. Bortfrakterens ansvar for last som blir skadet eller går tapt mens den er i hans varetekt, bestemmes etter de samme regler som ved stykkgodstransport, se sjølovens § 347.

Referanse: Store Norske Leksikon