Home » Regnskap » D » Død kapital

Død kapital

Kapital som ikke gir inntekt.

Nærmere forklart. En sparebøsse er ingenting annet enn oppbevaring av penger en ikke har bruk for i øyeblikket. Sparebøssen tar kun vare på pengene, men den gir ikke noe avkastning i form av renter.

Død kapital er kapitalvarer som bare står der uten å gi noen form for avkastning. En bruker det ofte i sammenheng med investeringer i produksjonsutstyr som ikke benyttes til å produsere noe. Verdien av produksjonsutstyret vil naturligvis synke etterhvert som tiden går. En traktor som brukes til å pløye jorden, gir avkastning i form av dyrkbar mark. En bil som brukes til å frakte mennesker gir avkastning per kjørte kilometer. Men utstyr som bare blir stående, gir ingen avkastning.

Det er dette som gir basis til uttrykket død kapital.