Home » Regnskap » D » Dobbelt bokholders prinsipp

Dobbelt bokholders prinsipp

Bøkføringen i regnskap gjennomføres i samsvar med det dobbelte bokholders prinsipp. Etter dette prinsippet skal alle transaksjoner bokføres med like store beløp til debet og kredit av en eller flere kontoer i et regnskap.

Sagt på en annen måte skal alltid summen av debet – kredit bli null, sett horisontalt.

Nærmere forklart. Den doble bokføringen er ikke en ny metode, men ble utviklet av handelsmenn i Italia allerede på 1200-tallet. Derfor kalles gjerne dobbel bokføring også for italiensk bokføring, samtidig som man også kan bruke uttrykket tosidig bokføring.

Bilag Beskrivelse Bank Kontorrekv. 2380 6710 1 Kjøp av skriveblokk (K) 44,50 1 Kjøp av skriveblokk (D) 44.50

Dobbel bokføring vil si at summen på en rett linje alltid skal være null.

En annen tilkning på dobbel bokføring, er at utsalgsstedet og kjøper har samme oppfatning av hva som er kjøpt.