Home » Regnskap » D » Dobbel bokførsel

Dobbel bokførsel

Hvert beløp blir ført to ganger; en gang til debet en gang til kredit på hver sin konto. Videre blir resultatet ved årsregnskapet fastslått av resultatregnskapet og balansen.

Nærmere forklart. Den doble bokføringen er ikke en ny metode, men ble utviklet av handelsmenn i Italia allerede på 1200-tallet. Derfor kalles gjerne dobbel bokføring også for italiensk bokføring, samtidig som man også kan bruke uttrykket tosidig bokføring.

Bilag Beskrivelse Bank Kontorrekv. 2380 6710 1 Kjøp av skriveblokk (K) 44,50 1 Kjøp av skriveblokk (D) 44.50

Dobbel bokføring vil si at summen på en rett linje alltid skal være null.

En annen tilkning på dobbel bokføring, er at utsalgsstedet og kjøper har samme oppfatning av hva som er kjøpt.