Home » Regnskap » D » Divisjonskalkyle

Divisjonskalkyle

En kalkyle der alle kostnader blir summert og dividert med antall enheter, slik at man får selvkost per produktenhet.

Nærmere forklart. Selvkostkalkyle

Med utgangspunkt i selvkostkalkylen, hvor en summerer direkte materialer, direkte lønn og indirekte kostnader i tilvirkningen, samt indirekte kostnder, salg og administrasjon – vil en få frem de totale kostnadene.

Denne summen deles igjen på antall enheter som produseres, for å få frem totale kostnader per enhet. Desto flere enheter som produseres, desto lavere totale kostnader.